Menentukan Boundary Condition untuk Aliran Turbulen – Turbulent IntensityCategory: QuestionsMenentukan Boundary Condition untuk Aliran Turbulen – Turbulent Intensity
Optimaxx asked 10 months ago
Pak Djatmiko boleh minta data turbulent intensity dll yang original dari ansys?
Question Tags:
1 Answers
Your Answer